ÇUKURYURT KÖYÜ 3 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

X: 41,487528 Y: 37,609433 Z: 864

3 nolu Değirmen, Çukuryurt köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerine oturtulan yapıda, yığma moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Tek mekândan oluşan yapının duvarlarının bir bölümü temel seviyesinde kaldığı için plan ve mimari özellikleri anlaşılamamaktadır. Yapıya ait birimlerden sadece su kanalı günümüze sağlam ulaşmış olup su kulesi büyük oranda yıkılmıştır. Su kanalının uzunluğu 11.10m, duvar kalınlığı 1.60m, yüksekliği ise 2.50m ölçülerindedir. Değirmen günümüzde harabe durumda olup; işlevini yitirmiştir.