Camiler

ER-RIZK CAMİİ
ER-RIZK CAMİİ

Hasankeyf’te günümüze ulaşan Eyyubi Dönemi eserlerinden biridir. Dicle Nehri'nin güneyinde, Kale ile Hasankeyf Köprüsü arasında bulunmaktadır. Avlu giriş kapısında bulunan kitabeye göre Hasankeyf Eyyubi meliki Ebu’l Mefâhir Süleyman tarafından 811/1409 yılında yaptırılmıştır. Er-Rızk Camii günümüzde büyük ölçüde tahribata uğramıştır.

devamı...
EYYUBİ (KIZLAR) CAMİİ
EYYUBİ (KIZLAR) CAMİİ

Hasankeyf Aşağı Şehir’de (Sur İçi), Sultan Süleyman Camisi’nin doğusunda yer alan Eyyubi Camii’nin üzerinde inşa tarihini belirleyecek hiçbir kitabe bulunmamaktadır. Ancak yapı bezemesi ve planıyla 14.yy. sonu veya 15.yy. başlarına tarihlendirilebilir. Hasankeyf’in en önemli yapıları arasında bulunan caminin bezeme ve planı ayrı bir değer taşımaktadır. Bu yapının gerçekte bir anıt mezar olarak yapıldığı, daha sonra, bugünkü şekle dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir.

devamı...
GÖKDERE MEZRASI CAMİİ
GÖKDERE MEZRASI CAMİİ

Cami, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı, Geçit köyünün Gökdere (Dozvane) mezrasında bulunmaktadır. Geçit köyü, Batman il merkezinin 78km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 18km kuzeybatısında yer almaktadır (Resim 1).

devamı...
KIRKAT KÖYÜ CAMİİ
KIRKAT KÖYÜ CAMİİ

Cami, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde bulunan Kırkat köyü merkezinde yer almaktadır. Kırkat köyü, Batman merkezin 70km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin ise 11km batısında bulunmaktadır.

devamı...
HASANKEYF KALESİ ULU CAMİİ
HASANKEYF KALESİ ULU CAMİİ

İç Kale’de yer alan caminin kim tarafından, ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Artuklu Devri camileri ile benzer özellikleri göz önünde tutularak, Artuklu eseri olduğu düşünülmektedir. Kalenin en yüksek noktasında bulunan caminin, Roma Dönemi tapınağı üzerine kurulduğu sanılmaktadır. Moğol istilası sırasında zarar gören yapı, Eyyûbi ve Osmanlı dönemlerinde birkaç kez elden geçmiştir. Minare üzerinde 1325 tarihi, eyvan ve minberde ise 1396 tarihlerini veren kitabeler mevcuttur.

devamı...
İBRAHİM BEY CAMİİ
İBRAHİM BEY CAMİİ

İbrahim Bey Camii, Batman ili, Kozluk ilçesi, Kale Mahallesi’nde yer almaktadır. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede; 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

devamı...
KOÇ CAMİİ
KOÇ CAMİİ

Hasankeyf ilçesi, Aşağı Şehir ortalarında, Merkezi Kazı Alanı olarak adlandırılan alanda yer almaktadır. 1985 yılında Prof.Dr. Oluş ARIK tarafından kazı çalışmalarına başlanan alanda mekân bütünlüğünün anlaşılması amacıyla 2010 yılı kazı döneminde Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında çalışmalara devam edilmiştir.

devamı...
HASANKEYF KALESİ MELLE CEMAL CAMİİ
HASANKEYF KALESİ MELLE CEMAL CAMİİ

Hasankeyf İç Kale'de Yukarı Mahalle olarak bilinen mevkide bulunmaktadır. Halk arasında Molla Cemal Camisi olarak adlandırılan yapının hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir.

devamı...
OYMATAŞ KÖYÜ KAYA CAMİİ
OYMATAŞ KÖYÜ KAYA CAMİİ

Kaya Cami, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan Oymataş köyünün yaklaşık 315m kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Oymataş köyü ise Batman merkezden kuş uçuşu 14km güneybatıda yer almaktadır.

devamı...
ŞAB (MOLLA HALİL) CAMİİ
ŞAB (MOLLA HALİL) CAMİİ

Hasankeyf İç Kale'ye giden antik yolun güneyinde, İç kalenin doğusunda yer almaktadır. Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında halk arasında Molla Halil veya Şâb Camii olarak anılan alanda 2006 yılında gerçekleştirilen kazılarda dört farklı döneme ait yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

devamı...
AKALIN KÖYÜ KAYA CAMİ
AKALIN KÖYÜ KAYA CAMİ

Kaya cami, Batman ili Hasankeyf ilçesinin 12.65km doğusunda bulunan Akalın (Aline) köyünün doğusunda yer almaktadır.

devamı...
ATLIHAN MEZRASI KAYA CAMİİ
ATLIHAN MEZRASI KAYA CAMİİ

Batman ili, Hasankeyf ilçesine bağlı Atlıhan mezrası;

devamı...
HASANKEYFİN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ  KAYA CAMİİ
HASANKEYFİN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KAYA CAMİİ

Kaya cami, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinin 9.35km güneydoğusundaki kayalık alanda yer almaktadır. 

devamı...
HASANKEYFİN GÜNEYİNDEKİ KAYA CAMİİ
HASANKEYFİN GÜNEYİNDEKİ KAYA CAMİİ

Kaya cami, Batman ili, Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçumu 3.20 km güneyindeki kayalık alanda yer almaktadır.

devamı...
MEVLANA CAMİİ
MEVLANA CAMİİ

Mevlana Camii, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezi, Aşağı Şehir’in güneybatısında yer almaktadır.

devamı...
OSMANLI (DİREKLİ) CAMİİ
OSMANLI (DİREKLİ) CAMİİ

Salihiye Bahçeleri’nin kuzeyinde yer alan cami, 2004 yılında Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında gerçekleştirilen kazılarla açığa çıkarılmıştır. 

devamı...
ÖĞÜTLÜ KÖYÜ KAYA CAMİİ
ÖĞÜTLÜ KÖYÜ KAYA CAMİİ

Öğütlü köyü kaya cami, Batman ili Hasankeyf ilçesinin 16.70km doğusunda bulunan Öğütlü köyünde yer almaktadır.

devamı...
ÇALIŞKAN KÖYÜ CAMİİ
ÇALIŞKAN KÖYÜ CAMİİ

Cami, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde kalan Çalışkan köyü merkezinde bulunmaktadır. Çalışkan köyü, Batman il merkezinin 81km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 34km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

devamı...
KANTAR KÖYÜ KAYA CAMİİ
KANTAR KÖYÜ KAYA CAMİİ

Kaya Camii, Batman ili, Gercüş ilçesi Kantar köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.

devamı...
BEŞİRİ MERKEZ CAMİİ
BEŞİRİ MERKEZ CAMİİ

Merkez Camii, Batman ili Beşiri ilçesi, Cami Caddesi üzerinde yer almaktadır. Üzerinde yer alan levhada yapım yılı 1926 olarak belirtilen caminin minaresindeki kitabede 1968 (H. 1386) tarihi yer almaktadır.

devamı...
GÖKTAŞ MEZRASI CAMİİ
GÖKTAŞ MEZRASI CAMİİ

Cami, Batman ili, Beşiri ilçesine bağlı Doğanpazarı köyü sınırları içerisinde kalan Göktaş mezrasının 550m kuzeyinde bulunmaktadır.

devamı...
SEYİT HASAN ZAVİYESİ CAMİİ
SEYİT HASAN ZAVİYESİ CAMİİ

Camii, Batman il merkezinin yaklaşık 20km güneydoğusunda bulunan Yakıtlı köyünün kuzeyinde, yaklaşık 122m2’lik alan içerisinde yer alan Seyit Hasan zaviyesinin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

devamı...
ERDEMLİ MAHALLESİ CAMİ KALINTISI
ERDEMLİ MAHALLESİ CAMİ KALINTISI

Cami, Batman ili Sason ilçe merkezi sınırları içerisinde kalan Erdemli (Şeyhan) Mahallesinde yer almaktadır.

devamı...