ÇUKURYURT KÖYÜ 4 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

X: 41,487516 Y: 37,617860 Z: 832

4 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Yığma moloz taş üzerine oturtulan yapı, kuzey-güney doğrultuda 15.50x3.55m ölçülerindedir ve dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsü çöken yapının beden duvarları günümüze sağlam ulaşmıştır. İki bölümden oluşan yapının batı yönünde girişi bulunmaktadır. Kuzey bölümünde yer alan mekân öğütme düzeneği ve değirmenci odası olarak düzenlenmiştir. Mekânın batı duvarında sivri kemerli ocak nişi ve pencere açıklığı yer alır. Ayrıca bu mekânda su kulesi ile bağlantılı kanallar mevcuttur. Değirmenin güneyde yer alan mekânı ise hem öğütülecek buğday çuvallarının hem de öğütülmüş un, yem ve bulgur çuvallarının koyulduğu ve değirmende kullanılan araç ve gereçler için ayrılmıştır. Büyük oranda sağlam kalan su kulesinin korunan duvar uzunluğu 8.80m, yüksekliği ise 4.20m, duvar kalınlığı ise 0.65m ile 1.10m arasında değişmektedir. Suyu su kulesine taşıyan kanal, 6.50m uzunluğunda ve 0.50m genişliğindedir. Değirmen günümüzde işlevini yitirmiş olup, kullanılmamaktadır.