GÂVUR VADİSİ BATI YAMACI KAYA MESCİT

X: 41,422464 Y: 37,706454 Z: 596,62

Kaya Mescit, Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçuşu 1.5km güneydoğusunda, Tabya Tepesi’nin 225m kuzeybatısında bulunan Gâvur Vadisi’nin batı yamacında yer almaktadır.

Mescit, ana ibadet mekânı ve giriş mekânından oluşmaktadır. Doğu bölümünde yer alan ana ibadet mekanı, kare plan özelliğinde olup mekânın güney duvarında, mihrap nişi ve mihrabın doğusunda bir adet mihrabiye nişi yer almaktadır. İbadet mekânının batısında yer alan kare planlı yan mekâna geçiş iki basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Zemin kodu daha yüksek olan mekânın iç cephe duvarlarında farklı form ve büyüklüklerde nişler yer alır. Mescidin genelinde tahribat söz konusudur.