HASANKEYF’İN GÜNEYİNDEKİ KAYA MESCİT

X: 41,419597 Y: 37,707587 Z: 548,55

Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçuşu 0.32km güneyindeki kayalık alanda bulunmaktadır.

Kayaya oyulmuş tek mekânlı mescit, ana kayanın bulunduğu zeminden yüksekte yer alır. Mescide, kayaya oyulmuş basamaklarla ulaşılmaktadır. Girişi kuzey cephede yer alan mescidin, batı duvarı kaya kütlesinin kopması sonucu yıkılmıştır. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ibadet mekânının güney duvarında iç içe oyulmuş sivri kemerli mihrap yer alır. Günümüzde toprakla dolmuş olan mescit kullanılmamaktadır.