OSMANLI MESCİDİ

X: 41,408995 Y: 37,712264 Z: 549,27

Hasankeyf İç Kale'de, Büyük Saray'ın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yapan ve yaptıranı belli olmayan yapı, bugünkü şekliyle geç dönem eseridir.

İç Kale’de halkın yaşadığı son döneme kadar kullanılan yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup iki bölümden oluşmaktadır. Moloz taş ve devşirme malzemeden inşa edilen yapının giriş bölümü kare planlı, dıştan düz, içten kubbe ile örtülüdür. Mihrabın bulunduğu ikinci bölüme geçiş, kuzeyden basık kemerli bir girişle sağlanmaktadır. Kubbe ile örtülü olan bu bölümün güney duvarında mihrap nişi ve mihrabın iki yanında birer niş bulunmaktadır. Mihrap nişinin üst bölümünde geometrik bezemeli bir rozet, kubbenin merkezinde ise yer yer süslemeler yer almaktadır.