SUÇEKEN KÖYÜ KAYA MESCİT

X:41,302784 Y:37,736108 Z:498,582

Kaya mescit, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan Suçeken (Şıkefta) köyü merkezinin 900m doğusunda bulunan kayalık alanda yer almaktadır. Suçeken köyü, Batman il merkezinin22km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Ana kayaya oyularak inşa edilen mescit, dikdörtgen planlı tek mekândan oluşmaktadır. Güney cephede yer alan, ana kayaya oyulmuş, dikdörtgen formlu ana girişi, cepheden içe çekilen derin eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Harim mekânı doğu-batı doğrultuda, enine dikdörtgen planlıdır. Zemin kodu, ana giriş bölümünden daha düşük kodda olup kayaya oyulmuş tek basamakla mekâna ulaşılmaktadır. Harimde kıble yönünde zeminden yüksekte yapılmış mihrap nişi, diğer cephe duvarlarında ise raf olarak düzenlenen beş adet niş ve daha küçük boyutlu kandil nişleri bulunmaktadır. Mescit günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.