HAYDAR BABA ZAVİYESİ

X: 41,41969 Y: 37,709340 Z: 487,27

Haydar Baba Zaviyesi, Hasankeyf’in doğusundaki, Salihiye Bahçeleri olarak adlandırılan alanda bulunmaktadır. Zaviye, ismini, Haydar Baba olarak adlandırılan türbeden almaktadır. Zaviye ve çevresindeki yapılar, bu türbe çevresinde şekillenmiş ve zamanla türbenin etrafı da küçük bir mezarlığa dönüştürülmüştür.

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında 2009 yılındaki kazı çalışmaları sonunda, Haydar Baba Zaviyesi olarak adlandırılan yapılar topluluğu, türbe merkezli gelişmiş küçük bir külliye olarak nitelendirilmiştir.