İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ

X: 41,411415 Y: 37,717192 Z: 493,52

Şehrin Karşı Yaka’sında, Dicle Nehri’nin kuzeyinde, küçük bir tepenin üzerinde yer alan zaviye, Hz. Muhammed’in soyundan geldiğine inanılan ve yöre halkı tarafından büyük saygı gösterilen İmam Abdullah’a ait türbe ve türbenin etrafında zamanla gelişen yapılar topluluğundan oluşur.

Asıl zaviyenin 12. yüzyılda Artuklular zamanında yapıldığı, ancak zaviyenin yıkılması sonucu İmam Abdullah’ın türbesinin bulunduğu mekân esas alınarak Eyyûbi Sultanı Takıyyeddin Abdullah (1249-1294) zamanında yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Türbe girişindeki kitabeden, 878 (1478) tarihinde Akkoyunlular tarafından tamir edildiği anlaşılmaktadır.