SALİHİYE ZİYARET YAPILARI

X: 41,418075 Y: 37,709050 Z: 513,19

Salihiye Ziyaret Yapıları olarak adlandırılan yapılar topluluğu, Hasankeyf antik kentinin güney kesimindeki Salihiye Bahçeleri olarak adlandırılan alanda bulunmaktadır. 2007 yılında Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında gerçekleştirilen kazılarla cami ve zaviyenin yer aldığı yapı toplulukları ortaya çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği alanda çok fazla mezara rastlanmıştır.

Zaviye olduğu düşünülen yapı grubu, tevhidhane, eyvan ve doğusundaki iki katlı üniteden oluşmaktadır. Alanın güneydoğusunda mescit (cami) yapısı yer alır. Mescit doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir harim mekânına ve girişinde revak biçiminde bir son cemaat yerine sahiptir.