SEYİT HASAN ZAVİYESİ

X:41,296940 Y:37,771995 Z:1,130,15

Seyit Hasan Zaviyesi, Batman il merkezinin yaklaşık 20km güneydoğusunda bulunan Yakıtlı köyünün kuzeyinde bulunup, yaklaşık 122m2’lik alan içerisinde yer almaktadır. Kitabesi veya vakfiye kaydı bulunmadığından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir.

Zaviye, yöre halkı tarafından saygı duyulan Seyit Süleyman oğlu Seyit Hasan olarak adlandırılan din âlimine ait türbe ve etrafındaki yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Türbe merkezli gelişmiş küçük bir külliye olarak şekillenmiş olan zaviye; türbe, cami, mescit, tevhidhane, çilehane, mutfak, gusülhane, abdesthane gibi bölümlerden oluşmaktadır. Çevresi ise duyulan saygı ve hürmetin ifadesi ile zamanla mezarlık alana dönüşmüştür. Günümüze ulaşan yapı kalıntıları ve bulgulardan, bu alanda farklı dönemlerde onarım ve eklemeler yapıldığı anlaşılmaktadır.