AKÇA MEZRASI DEĞİRMENİ

X: 41,293815 Y: 37,609567 Z: 758,693

Değirmen, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde kalan Boğazköy’ün Akça mezrasının kuzeyinde bulunmaktadır. Boğazköy, Batman il merkezinin 77km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 18km kuzeybatısında yer almaktadır.

Değirmen, öğütme mekânı, su kulesi ve su arkından oluşmaktadır. Öğütme mekânı, hol, öğütme alanı ve hayvan dinlenme bölümlerinden oluşmaktadır. Değirmene giriş kuzeyden sağlanıp, bu giriş dikdörtgen planlı hole açılmaktadır. Holün batısında bulunan öğütme bölümü dikdörtgen planlıdır. Holün doğusunda bulunan hayvan dinlenme bölümü ise ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Bu bölümlerin üst örtüsü tamamen yıkılmış olup, günümüze temel izleri kalmıştır. Öğütme bölümünün hemen güneyinde su kulesi bulunmaktadır. Su kulesinin içi cas harcı ile sıvanmış olup, bir kısmı yıkılmıştır. Su kulesine güneyde bulunan su arkından su ulaşmaktadır. Su arkının içi tamamen toprak ile dolmuştur. Değirmenin yapımında kesme taş ve moloz taş ve kulede cas harcı kullanılmışken, su arkı ve öğütme mekânında ise yığma taş duvarla yapılmıştır.