AKYAR KÖYÜ DEĞİRMENİ

X: 41,448839 Y:37,649809 Z:738,29

Değirmen, Akyar köyünün 450m kuzeybatısında yer almaktadır. Akyar köyü, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köy, Batman merkezin kuş uçumu 40km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 10.70km kuzeydoğusunda yer almaktadır (Resim 1).

Değirmen, öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluşmaktadır. Değirmene batı cephede bulunan beton lentolu dikdörtgen formlu girişten sağlanmaktadır. Değirmen dikdörtgen planlı ve üst örtüsü ise içten beşik tonoz dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Değirmenin öğütme mekânı kuzeyde yer almaktadır. Öğütme mekânının kuzeybatı duvarında 1 adet mazgal pencereye yer verilmiştir. Öğütme mekânının güneydoğu duvarına yakın değirmeninin öğütme taşları bulunmaktadır (Resim 2). Öğütme taşlarını çalışmasını sağlayan mekanizma öğütme taşlarının altında, bu mekanizmayı çalıştıran su sistemi ise değirmenin kuzey duvarının arka kısmında bulunmaktadır. Değirmenin su kulesi, değirmenin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Su kulesine 21m uzunluğundaki kanal ile su taşınmaktadır (Resim 3). Değirmen, kesme taş ve cas harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Günümüzde işlevini yitiren su değirmeni herhangi bir kullanım görmemektedir.