ÇARDAKLI KÖYÜ SU DEĞİRMENİ

X: 41,329183 Y: 37,684866 Z: 716

Değirmen, Batman ili Hasankeyf ilçesine 8km uzaklıkta bulunan Çardaklı köyünün sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Günümüze kadar geçirmiş olduğu yoğun tahribat nedeniyle değirmen yapısının sadece temel izleri ve su kulesi ayakta kalabilmiştir. Kalan duvar izlerinden yapının, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır. Moloz taşlarla örülmüş su kulesinin içi moloz yığınıyla dolmuş vaziyettedir.