ÇUKURYURT KÖYÜ 1 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

X: 41,487405 Y: 37,600206 Z: 896

1 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerine oturtulan yapıda, yığma moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Neredeyse tamamına yakını tahrip olan yapının duvarlarının bir bölümü temel seviyesinde kaldığı için plan ve mimari özellikleri anlaşılamamaktadır. Yapıya ait birimlerden sadece su kulesi günümüze sağlam ulaşabilmiştir. Su kulesinin yüksekliği ise 4.20m ölçülerindedir. Su kulesinin üst kısmında suyu kuleye ulaştırıp değirmeni çalıştıran, 0.70m-0.70m çapındaki oluk yer alır.