ÇUKURYURT KÖYÜ 2 NOLU DEĞİRMEN (NEVALA AŞA)

X: 41,489390 Y: 37,599967 Z: 897

2 nolu Değirmen, Gercüş ilçesi, Çukuryurt köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çukuryurt köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerine oturtulan yapıda, yığma moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Neredeyse tamamına yakını tahrip olan yapının duvarlarının bir bölümü temel seviyesinde kaldığı için plan ve mimari özellikleri anlaşılamamaktadır. Yapıya ait birimlerden sadece su kulesi günümüze sağlam ulaşabilmiştir. Elipse yakın dairesel formlu su kulesi 1.35x1.10m çapında, Ayakta kalan kısım ise 2.90m yüksekliğindedir. Üst kısmında suyun kuleye gelmesini ve değirmenin çalışmasını sağlayan oluk 0.65x0.70m çapındadır.