GÂVUR VADİSİ SU DEĞİRMENİ

X: 41,419861 Y: 37,703682 Z: 689

Değirmen, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçuşu 1.5km kuzeybatısında bulunan Gâvur Vadisi’nde yer almaktadır.

Vadinin batı yamacında, su kanalının geçtiği alanda, ana kayaya oyularak inşa edilen kaya değirmen iki mekândan oluşmaktadır. Cepheden içe çekilen yuvarlak kemerli girişi doğuya bakmaktadır. Girişte yer alan kareye yakın dikdörtgen planlı öğütme mekânının güneybatı köşesinden su kanalı, su kanalının hemen yanında ise değirmen taşı bulunmaktadır. Batı bölümünde yer alan kare planlı mekânın ise değirmenci odası ve araç gereçlerin depolandığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir.