GÖNÜLLÜ KÖYÜ 2 NOLU DEĞİRMEN

X: 41,490486 Y: 37,644162 Z: 879,64

 2 nolu su değirmeni, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Gönüllü köyünde yer almaktadır. Gönüllü köyü, Batman merkezin kuş uçumu 42km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 12.80km kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Resim 1).

Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve dikdörtgen plana sahip olan değirmene geciş güney cepheden dikdörtgen formlu giriş ile sağlanmaktadır (Resim 2). İçten beşik tonoz dıştan düz damlı olan değirmen, öğütme mekânı ve bu mekânın batısında bulunan ayrı bir bölümden oluşmaktadır. Öğütme mekânı dikdörtgen planlıdır. Mekânın doğusunda yüksek tutulmuş öğütme taşlarının bulunduğun öğütme alanı bulunmaktadır. Öğütme mekânın güney duvarında mazgal pencere, pencerenin güneyinde niş ve ocak nişi yer almaktadır (Resim 3). Mekânın batısındaki bölüm dikdörtgen planlıdır. Bu bölümün batı cephesi ve doğu duvarının bir kısmı çökmüştür (Resim 4). Su kulesi değirmenin kuzeyinde bulunmaktadır. Su kulesine 3.00m uzunluğunda 0.50m genişliğindeki olukla su taşınmaktadır (Resim 5). (Resim 6) Yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan değirmen ve kulede doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.