KÜSKET KÖYÜ SU DEĞİRMENİ

X: 41,573449 Y: 38,320702 Z: 1.000,13

Su değirmeni, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerinde kalan Akçalı (Küsket) köyünde yer almaktadır. Akçalı (Küsket) köyü, Batman il merkezinin kuş uçuşu 60.50km kuzeydoğusunda, Kozluk ilçe merkezinin ise 15.80km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Su değirmeni, Akçalı köyünün güney kısmında akan Sevak Deresi’nin kenarında yer almaktadır.

Değirmen, tek mekanlı dikdörtgen planlı kesme ve moloz taşlarla inşa edilmiştir. Değirmenin genel boyutları, kuzey-güney 6.00m doğu-batı yaklaşık 5.00m’dir. Giriş kısmı güneye bakmaktadır. Değirmene su, batı yönünde ahşap kanal vasıtasıyla gelmektedir; ancak ahşap kanal tahribata uğramıştır. Değirmen yapısının tam ortasında değirmen taşı bulunmaktadır. Değirmen günümüzde yıkık ve metruk durumdadır. Üst örtüsü ve duvarlarının belli bir bölümü yıkılan değirmen dolayısıyla işlevini de yitirmiştir.