ORDU MEZRASI DEĞİRMEN

X:41,232561 Y:38,367691 Z:719,91

Değirmen, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerisinde kalan Çağlı (Helis) köyüne bağlı Ordu mezrasının 300m güneybatısında bulunmaktadır. Çağlı köyü, Batman il merkezinin 76km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 34km kuzeybatısında yer almaktadır.

Değirmen, öğütme mekânı, su kulesi ve su arkından oluşmaktadır. Değirmenin öğütme mekânın üst örtü tamamıyla yıkılmış ve mekân iki bölümden oluşmaktadır. Değirmene giriş güneybatı köşede bulunan açıklıktan sağlanmaktadır. Öğütme mekânın güneyinde ve kuzeyinde bulunan bölümler dikdörtgen planlıdır. Kuzeyde yer bölümün batı duvarında bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca kuzey duvarında bir adet niş mevcuttur. Olasılıkla öğütme mekânın bölümlerinden biri depo diğeri ise değirmene malzeme getiren hayvanların durduğu yer olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Öğütme mekânın güneydoğu köşesinde su kulesi bulunmaktadır. Su kulesinin içi günümüze uygun bir işçilikle sıvanmıştır. Değirmene su kulesinin doğusunda yer alan ortalama 25.00m uzunluğundaki su arkı ile su taşınmaktadır. Değirmenin yapımında moloz taş, kırma taş ve cas harcı kullanılmıştır. Değirmenin genelinde günümüzde büyük oranda tahribat söz konusudur.