YAYLADÜZÜ KÖYÜ 2 NOLU DEĞİRMEN

X: 41,136971 Y: 37,627024 X: 952,972

2 nolu değirmen. Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yayladüzü (Gundika Kelo) köyünün yaklaşık olarak 230m kuzeyinde yer almaktadır. Yayladüzü köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 30km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 23km kuzeybatısında bulunmaktadır (Resim 1).

1 nolu değirmenin güneyinde yer alan, yığma moloz taş üzerinde yükselen değirmen yapısının üst örtüsü ve beden duvarları yıkılmış olup, temel seviyesinde kalan öğütme mekânı, su kulesi ve su arkının bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Kalan duvar izlerinden öğütme mekânı dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır. Mekâna geçiş batı cephesinde yer alan giriş açıklığı ile sağlanmaktadır. Öğütme mekânının doğusunda yer alan, bir kısmı günümüze sağlam ulaşabilen su kulesi bulunmaktadır. Kulenin içi günümüzde beton ile sıvanmıştır. Kuleye doğuda bulunan su arkı ile su taşınmaktadır (Resim 2)(Resim 3) Öğütme mekânının 8.00m batısında değirmene ait öğütme taşı bulunmaktadır (Resim 4). Yapım malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan değirmen günümüzde işlevini yitirmiş olup kullanılmamaktadır.