ARTUKLU HAMAMI

ARTUKLU HAMAMI X: 41,408143 Y: 37,714379 Z: 476

Zeynel Bey Külliyesi'nin bir birimi olan Artuklu Hamamı, külliyedeki yapı topluluklarından yaklaşık 200m uzakta, Dicle Nehri’nin kuzeyinde yer alır.

Yapının kitabesi veya vakfiye kaydı bulunmamaktadır. “Osmanlı Hamamı” veya “Mescidi” olarak bilinen kalıntının altında 2005-2006 dönemlerinde Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında yapılan kazılarla klasik planda tasarlanmış bir Artuklu hamamı ortaya çıkarılmıştır. Yapının orijinalinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapının yalnızca Osmanlı Dönemi’nde yenilenmiş olan kare planlı, kubbeli soyunmalık bölümü ayakta kalabilmiştir.