CEVİZLİK SU TÜNELİ

X: 41,442413 Y: 38,194146 Z: 995,56

Cevizlik su tüneli, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yol altı Mahallesinde bulunan Cevizlik Cami’nin altında bulunmaktadır. Yol altı Mahallesi, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 4.35km kuzeybatısına yer almaktadır.

Eski dönemlerde yapılan ve günümüzde halen kullanım gören su tünelinin uzunluğu yaklaşık 25.00m’dir. Tünel moloz taşlar ile inşa edilmiştir. Giriş kısmının hemen yanında modern dönemde yapılmış kare planlı su haznesi yer almaktadır. Yeni yapılan su haznesinde borularla köy halkı su ihtiyacını karşılamaktadır. Su tüneli yakın dönemde modern harçla onarım görmüştür. Giriş kısmının olduğu yerde Cevizlik Camisinin abdesthanesi bulunmaktadır.

Cevizlik Camisinin hemen güneyinde kare planlı düzgün kesme bazalt taşlarla yapılmış havuz yapısı mevcuttur. Yerel halk tarafından havuzun içinde eski döneme ait mezar yapısının olduğu söylenmektedir.