ARTUKLU KÖŞKÜ

X: 41,419020 Y: 37,709291 Z: 492,56 m

Hasankeyf’in güneydoğusunda, Salihiye Bahçeleri olarak adlandırılan mevki içinde yer alır. Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında, 2009 dönemi Hasankeyf arkeolojik kazı çalışmaları ile plan ve mimari özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Güneyden kuzeye doğru dağın yamacına yaslanmış, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı köşkün selsebilli eyvanından bazı bölümlerle, iki yanında yer alan kapalı mekânlar günümüze kadar gelebilmiştir. Köşk, tonoz örtülü ve düzgün kesme taş malzemelidir. Hasankeyf köşklerinin selsebilli eyvan düzenine örnek olabilecek anıtsal ölçüdeki yapı, Artuklu Dönemi klasik köşk plan özelliklerine sahiptir.