AŞAĞI ALIÇLI KÖYÜ MEHMET AKIN EVİ

X: 41,522226 Y: 38,208964 Z: 665,83

Konut, Batman ili Kozluk ilçesinin Aşağı Alıçlı köyünün sınırları içerinde yer almaktadır. Aşağı Alıçlı köyü, Kozluk merkezin kuş uçumu 5.10km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Köyün girişinde bulunan konut günümüzde metruk haldedir. 2 katlı bir düzenleme gösteren yapının iç kısmı büyük oranda yıkılmıştır. Yapının batı cephesi zemin kat seviyesinde 1. kata girişleri sağlayan dikdörtgen iki kapı açıklığı bulunmaktadır. Bunlardan kuzeyde bulunan kapıdan geçilerek doğu-batı yönünde uzanan bir mekâna ulaşılır. Ancak üst katın yıkılmasıyla burası kullanılamaz hale gelmiştir. İkinci kapıdan ulaşılan, doğu-batı yönünde uzanan mekânı dik olarak kesen bir duvarla iki mekân oluşturulmuştur. Bu bölümün ahır veya malzeme deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Batı cephesinin ikinci kat seviyesinde dikdörtgen formlu dört pencere açıklığı görülmektedir.

Yapının 2. katına geçişi sağlayan biri doğuda, biri güneyde olmak üzere iki kapı açıklığı bulunmaktadır. Bunlardan doğuda olanının sonradan açıldığı düşünülmektedir. Güneyde yer alan düzgün kesme taşlarla örülen yuvarlak kemerli giriş kapısının önünde orijinalinde merdiven bulunduğu fakat günümüzde ortadan kalktığı düşünülmektedir. Üst kat da dışarıdan anlaşıldığı kadarıyla doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen mekânlardan oluşmaktadır.

Yapıda malzeme olarak kısmen düzgün kesme taş ve ekseri moloz taş ve kırma taş kullanılmıştır. Yapının üstü ahşap kirişler üzerine düz toprak damla örtülüdür.