AYDINLI KÖYÜ SALİH ÇİFTÇİ EVİ

X: 41,286861 Y : 37,651415 Z : 740,09

Konut, Batman ili Gercüş ilçesinin Aydınlı (Qemerinê) köyünde yer almaktadır. Aydınlı köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 30km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 13km kuzeybatısında bulunmaktadır.

2 katlı olarak inşa edilen konut “L” plan özelliğine sahiptir (Resim 1). Ahır olarak kullanılan zemin katın dikdörtgen planlı bir avlusu bulunmaktadır. Avluya giriş güneyde bulunan kapıyla sağlanır (Resim 2). Avlunun doğu duvarlarında sivri kemerli nişler bulunmaktadır. Zemin kat 2 bölümlü olup girişleri revaklı bir özelliğe sahiptir (Resim 3). İkinci kata revakın batısında bulunan merdivenle çıkılmaktadır. İkinci katın girişi güneye bakmakta ve bu giriş, taş lentolu dikdörtgen formludur. İkinci kat, dikdörtgen planlı 2 odadan oluşmaktadır. Batıdaki odanın batı duvarında 2 adet dikdörtgen formlu niş, kuzey duvarında ise 1 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğudaki odanın ise kuzey, güney ve doğu duvarlarında 1’er adet olma olmak üzere toplam 3 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca odanın kuzeybatı ve güneybatı duvarlarında dikdörtgen formlu nişler de bulunmaktadır. Konutun içi beton ile sıvanmıştır. 2. katın batısında bulunan oda beşik tonozlu, doğudaki ise ahşap hatıllı olup üstü toprak ile düz dam şeklinde yapılmıştır (Resim 4). Konutun yapımında kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır.