BOĞAZKÖY HASAN TUNÇER EVİ

X: 41,305575 Y: 37,644552 Z: 888,81

Konut, Batman merkezin kuş uçumu 32km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 11km kuzeybatısında yer alan Boğaz (Bagase) köyü merkezinde bulunmaktadır.

Eğimli ve kayalık bir zeminde, dikdörtgen planlı bir avlunun batısında, giriş katı üzerine kademelendirilerek, iki katlı düzenlenen yapı, kuzey – güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır (Resim 1-2). Zemin katı, düzgün olmayan parsele uyumlu bir şekilde oturtulan, yığma taş duvar üzerinde yükselen yapının üstü ahşap kirişlerle desteklenmiş, toprak düz damla örtülüdür. Üst katla bağlantı yapının güney doğusunda bulunan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır (Resim 3). Yapı, ana giriş kapısı kuzey cephede yer alan dikdörtgen planlı bir iç avluya açılmaktadır. Avlunun doğu bölümüne konumlandırılan, girişi batı cephede yer alan zemin kat ahır olarak düzenlenmiştir (Resim 4). Asıl yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kat; giriş holü ve holün kuzey ve güney cephelerine yerleştirilen iki mekândan oluşmaktadır. Üstü ahşap kirişlerle desteklenmiş toprak düz dam örtülü, dikdörtgen planlı mekânlar yatak odası, oturma odası ve misafir odası gibi günlük yaşam faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar olarak düzenlenmiştir. Ana yapım malzemesi olarak moloz taş ve cas harcı kullanılan yapı günümüzde kullanılmamaktadır.