ÇALIŞKAN KÖYÜ HÜSNÜ GÜNEŞ EVİ

X: 41,628844 Y: 37,656314 Z: 949,418

Konut, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde kalan Çalışkan köyü merkezinde bulunmaktadır. Çalışkan köyü, Batman il merkezinin 81km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 34km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Tek katlı olarak inşa edilen konutun girişi batıya bakmaktadır ve giriş yuvarlak kemerli, dikdörtgen formludur. Girişin kuzeyinde dama çıkmayı sağlayan merdiven bulunmaktadır. Konut dikdörtgen planlı tek odadan oluşmaktadır. Odanın doğu ve kuzey duvarlarında yuvarlak kemerli nişler bulunmaktadır. Güney duvarında ise 2 adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı bulunmakta olup, bunların arasına yuvarlak kemerli niş yerleştirilmiştir. Konutun içi cas ile sıvanmış ve sıvalar büyük ölçüde dökülmüştür. Beşik tonozlu olan konutun üstü toprak ile düz dam şeklinde yapılmış, yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kullanım görmeyen konutta tahribat söz konudur.