DORUK KÖYÜ, KADİR DEMİR EVİ

X: 41,157466 Y: 37,586011 Z:1152

Konut, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan, Doruk köyü merkezinde yer almaktadır. Doruk Köyü, Batman merkezin kuş uçumu 34.50km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin ise 20km batısında yer almaktadır.

İki katlı olarak inşa edilen konut doğu-batı yönünde uzanmaktadır (Resim 1). Dikdörtgen planlı avlunun güneyinde yer alan zemin kat 2 bölümden oluşmaktadır ve girişi kuzeye bakmaktadır. Zemin katın kuzeyinde yer alan oda, doğu batı doğrultulu dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu duvarında dikdörtgen formlu bir niş, batı duvarında ise kare formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Odanın tavanı ahşap hatıllarla desteklenmiştir. Güneydeki oda, doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Beşik tonozlu olan bu odanın batı duvarında sivri kemerli pencere açıklığı, güneybatı duvarında ise yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır (Resim 2).

Zeminin kuzeydoğusunda bulunan 6 sıra basamakla ikinci katta yer alan doğu batı doğrultulu terasa çıkılmaktadır. Terasın güneyinde yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu giriş yer almaktadır. İkinci kat, 1 hol ve 2 odadan oluşmaktadır. Odalar dikdörtgen planlıdır ve içten beşik tonoz dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Odaların duvarlarında yuvarlak kemerli ve sivri kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. Konutun içi Cas ile sıvanmış, yer yer beton sıvada kullanılmıştır. Beşik tonozlu, üzeri betonla düz dam şeklinde inşa edilmiş olan konutta, düzgün kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır (Resim 3).