GERCÜŞ MERKEZ ALİ İHSAN YILDIZ EVİ

X:41,384518 Y:37,564908 Z:1.011,64

Konut Batman ili, Gercüş ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi 106.sokakta bulunmaktadır. Gercüş ilçesi, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda bulunmaktadır. Avlusu bulunmayan yapı, giriş katı üzerine kademelendirilerek, ‘L’ plan tipinde, iki katlı olarak düzenlenmiştir. Konut – ticaret işlevinin beraber görüldüğü yapıda giriş katı dükkân ve depo olarak kullanılırken, ikinci kat ve giriş katının bazı bölümleri yaşam alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapının giriş katı dükkân, hol ve holün kuzey ve güney bölümlerine yerleştirilen iki mekândan oluşmaktadır. Kuzeybatı köşede yer alan dükkânın girişi caddeye açılan kuzey bölümde yer almaktadır. Yuvarlak kemerli giriş kapısı iki kanatlı ve ahşaptır.

Giriş katındaki diğer mekânlara geçiş ise batı bölümünde yer alan yuvarlak kemerli ana giriş kapısı ile sağlanmaktadır. Ambar ve depo olarak kullanıldığı düşünülen mekânlar dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülüdür. Holün kuzey bölümünde, girişinde iki adet pişmiş topraktan yapılmış tahıl deposunun yer aldığı dikdörtgen planlı mekân yer alır.

Üst kata giriş, batı cephesinde yer alan taş basamaklı merdivenlerle bağlantının sağlandığı basık kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kat, giriş holü ve holün güney, kuzey ve kuzeydoğu cephelerinde yer alan odalardan oluşmaktadır.

Yapı malzemesi olarak blok taş, moloz taş, cas harcı kullanılan yapının sonraki dönemlerde özgün olmayan malzemelerle onarıldığı anlaşılmaktadır.