GERCÜŞ MERKEZ HACI MEHMET AVCI KONAĞI

X: 41,385571 Y:37,565311 Z:986,19

Konut, Batman ili Gercüş ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunmaktadır. Gercüş ilçesi, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Günümüze üst örtüsü ve taşıyıcı sistemleri büyük oranda tahrip olmuş bir şekilde ulaşan yapı, iç avlu etrafında, “L” plan tipinde, iki katlı olarak düzenlenmiştir. Yığma taş duvar üzerine yükselen yapının zemin katı beşik tonozlu, üst katları ise ahşap hatıllarla desteklenmiş toprak düz dam örtülüdür. Katlar arasındaki bağlantı avluda başlayan ve ikinci kata kadar devam eden taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır.

İç avlunun doğusunda bulunan bölüm, iki katlı olup her katta birer mekân yer alır. Üst katla bağlantı avlunun kuzeyinde bulunan ve günümüze yıkılmış vaziyette ulaşan merdivenlerle sağlanmıştır. Girişi batı bölümünde yer alan üst kata geçiş dikdörtgen formlu, taş lentolu kapı ile sağlanmaktadır. Yaşam alanı olarak kullanılan bu bölümde dikdörtgen planlı tek mekân bulunmaktadır.

İç avlunun batısında bulunan iki katlı bölüm, doğu- batı doğrultuda yerleştirilmiş, dikdörtgen planlı ikişer mekândan oluşmaktadır. Zemin kat mekânları beşik tonozlu, üst kat mekânları ise toprak düz dam örtülüdür. Ancak ikinci katta yer alan mekânların üst örtüsü günümüze tamamen çökmüş vaziyette ulaşabilmiştir. Yapımında düzgün kesme taş, kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan yapıda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.