GERCÜŞ MERKEZ MEHMET ALİ GÜNER EVİ

X:41,382165 Y:37,564826 Z:996,52

Konut Batman ili, Beşiri ilçesi, merkez Pınarbaşı mahallesinde bulunmaktadır. Gercüş ilçesi, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Eğimli ve kayalık bir zemin üzerinde, dikdörtgen plan şemasında oturtulan yapı iki katlı olarak düzenlenmiştir. Konut – ticaret işlevinin beraber görüldüğü yapının giriş katında dükkânlar, üst katında ise yaşam alanı olarak kullanılan mekânlar yer almaktadır.

Yapının giriş katında, ana caddeye açılan üç adet dükkân bulunmaktadır. Kuzey cephede yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu girişleri bulunan dükkânlar çapraz tonoz örtülüdür.

Yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kata geçiş, kuzey bölümde yer alan ana giriş kapısı ile sağlanmaktadır. Sokağa açılan, cepheyle aynı düzlemde, yuvarlak kemerli ve ahşap kanatlı kapı, cephenin ortasına gelecek şekilde konumlandırılmıştır. İkinci kata, ana giriş kapısının açıldığı, güneye doğru eğimi yükselen, beşik tonozlu dar koridordan çıkılmaktadır. İkinci katta, mekânların birbiriyle bağlantısını sağlayan holün doğu ve batı bölümlerinde dikdörtgen planlı iki oda, kuzey bölümünde cephenin tamamını kaplayan balkon, güney bölümünde ise yapıya sonradan eklendiği anlaşılan ıslak hacim (mutfak, banyo, tuvalet) birimleri yer alır.

Holün doğu ve batısında yer alan odalar dikdörtgen planlı, ahşap hatıllı, düz dam örtülüdür.Ana giriş kapısının bulunduğu cephede yer alan pencereler; dikdörtgen formlu olup pencerelerin üstünde sağır kemerler bulunmaktadır. İkili pencerelerin tam ortasına yerleştirilmiş damla motifi ve Arap alfabesiyle yazılmış yapı kitabesi yer almaktadır. Saçak kısmı dışa çıkıntılı bir özellik göstermekle birlikte, saçağın alt kısmındaki frizde yan yana dizilmiş blok taşlara zikzak motifli taş bezemeli kabartmalar işlenmiştir.

Yapım malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan yapıda sonraki dönemlerde özgün olmayan malzemelerle ekleme ve onarım yapıldığı gözlemlenmiştir.