GERCÜŞ MERKEZ MEHMET EKMEN EVİ

X:41,383125 Y:37,564976 Z:1.012,15

Konut, Batman ili Gercüş ilçesinin Çukurçeşme Mahallesi 202. sokakta yer almaktadır. Gercüş ilçesi, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Eğimli bir zemin üzerine, ‘L’ plan şemasında oturtulan yapı iki katlı olarak düzenlenmiştir. Konut – ticaret işlevinin beraber görüldüğü yapının giriş katı dükkân, depo ve ambar olarak, ikinci katı ise yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Yığma taş duvar üzerine yükselen yapının zemin katı beşik tonozlu, üst katları ise ahşap hatıllarla desteklenmiş toprak düz dam örtülüdür.

Yapının batı cephesinin giriş katında, sokağa açılan iki adet dükkân bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu, ahşap kapılı girişleri bulunan dükkânlar tonoz örtülüdür. Dükkânlarla aynı cephede, ambar ve depo olarak kullanılan bölümlere açılan giriş kapısı almaktadır. Yapının giriş katını oluşturan bu bölümde uzun bir koridor şeklinde düzenlenmiş, çapraz tonozlu bir hol ve iki mekân yer alır. Küçük bir mazgal pencereyle aydınlatılan mekânlar, dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülüdür.

Yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kat; girişi yapının batı cephesinde yer alan doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı küçük bir iç avluya açılmaktadır. İç avlunun güney cephesinde yer alan yapının ikinci katıyla bağlantı kuzeyde yer alan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır. Ana giriş kapısı güney cephede yer alan ikinci kat; giriş holü, oda olarak kullanılan üç mekân ve mutfak bölümünden oluşmaktadır. Girişte yer alan dikdörtgen planlı holün kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda odalar, doğusunda ise mutfak bölümü yer alır. Holün kuzeydoğu ve kuzeybatısında bulunan dikdörtgen planlı odalar holden yüksek tutulmuştur. Kuzeybatıdaki odanın batısında dikdörtgen bir teras yer alır. Avlunun doğusunda ahır olarak kullanılan dikdörtgen planlı, beşik tonozlu mekân bulunmaktadır.

Yapının kesme taşla kaplanmış dış cephesinde süslemeye yer verilmemiştir. Yapımında kesme taş, moloz taş, cas harcı kullanılan yapının ikinci katı özgün olmayan modern yapı malzemeleri onarılmıştır.