GEYİKLİ KÖYÜ MEHMET HADİ ALP EVİ

X: 41,438835 Y: 38,218784 Z: 985,06

Konut, Batman ili Kozluk ilçesinin Geyikli (Mangiç) köyü sınırları içinde yer almaktadır. Geyikli köyü, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 5.6km kuzeybatısında bulunmaktadır.

4 katlı olan konut düzgün olmayan bir zemine oturtulup konutun kuzeyi ana kaya üzerine inşa edilmiştir. 1. kat ahır olarak kullanılıp girişi batıda bulunmaktadır. Ahır dört odadan oluşmaktadır ve bu odalar kare planlıdır. Odaların güneyinde mazgal pencerelere yer verilmiştir.

2. katın girişi batıda bulunup sonradan kapatılmıştır. Bu kat üç oda ve bir holden oluşmaktadır. Hol odalara göre yüksek tutulmuş olup kare planlıdır. Holün güneyindeki oda dikdörtgen plan özelliği gösterip kuzeyinde niş, güneyinde ise pencere açıklıkları mevcut bu pencereler çift kanatlıdır. Pencerenin altında ise kozluk evlerinin karakteristik özelliği olan dikdörtgen formlu seki bulunur. Sekinin içi boş bırakılıp tahıl saklama yeri olarak kullanılmaktadır. Güney duvarının tamamı doğu ve batı duvarının bir kısmını kaplayacak kadar’’cas” tan yapılmış raf bulunur.

3. kat üç oda ve bir holden oluşur. Girişi doğuda ve batıda olmakla birlikte iki tanedir bu kapılar lentolu dikdörtgen formlu olup doğudaki kapı günümüzde kapatılmıştır. Batı girişi bir hole açılıp bu hol dikdörtgen planlıdır. Holün kuzey batısında ahşap merdiven mevcut bu merdivenle 4. kata (teras) çıkılır. Holün güneyinde dikdörtgen planlı oda bulunur bu odaya dikdörtgen formlu kapıdan geçilir. Bu odanın güneyinde iki adet pencere açıklığı bulunur. Holün doğusundaki odalardan kuzeydeki mutfak olarak kullanılıp, güneyindeki oda kare planlıdır. Güneyinde iki adet pencere açıklığı mevcuttur. Kuzeyinde dikdörtgen formlu eşya saklama nişi bulunur.

4. kat teras olarak kullanılmakla olup üç bölümden oluşur, terasa geçiş üçüncü katın holünden ahşap merdivenle çıkılır. Bu bölümlerin güneyinde duvar örülmeyip açık bırakılmıştır. İkinci bölümün kuzey duvarında ocak nişine yer verilmiş olup, doğu ve batı duvarlarında küçük nişlere yer verilmiştir. Konut üst örtü olarak hatıllı olup toprakla düz dam şeklinde yapılmış, konutta genel olarak kesme taş, moloz taş ve cas kullanılmıştır. Konutun bazı odaları ve duvarları günümüze uygun olarak onarılmıştır.