GÖKDERE MEZRASI HÜSEYİN AYTAN EVİ

X : 41,232067 Y : 37,673377 Z : 812,67

Konut, Batman ili Gercüş ilçesinin Geçit köyüne bağlı Gökdere mezrasında bulunmaktadır. Geçit köyü, Batman il merkezinin kuş uçuşu 30km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 13.75km kuzeybatısında yer almaktadır.

“L” plan özelliği gösteren konutun kuzeybatı bölümü 2 katlı olarak inşa edilmiştir (Resim 1). (Resim 2) Doğudaki bölüm yaşam alanı olarak kullanılmakta ve girişi kuzeye bakmaktadır. Yaşam alanı dikdörtgen planlı bir hol ve dikdörtgen planlı 1 odadan oluşmaktadır. Holün doğusunda bulunan odanın kuzey duvarında içerden yuvarlak kemer içine alınmış, taş lentolu dikdörtgen formlu 2 adet pencere açıklığı, doğu duvarında ise 1 adet taş lentolu dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Beşik tonozlu olan bu yaşam alanının içi cas ile sıvanmış ve üzeri beton ile düz dam şeklinde yapılmış yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Konutun kuzeybatı bölümü 2 katlı olarak inşa edilmiş ve zemin katı ahır olarak kullanılmaktadır. Zemin katın girişi doğuya bakmakta ve bu giriş taş lentolu dikdörtgen formludur. Zemin kat beşik tonozlu dikdörtgen planlı 3 mekândan oluşmaktadır. 2. kata zemin katın güneyinde bulunan merdiven ile çıkılır. Bu kat kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı tek mekândan oluşmaktadır (Resim 3). Bu kat beşik tonozlu olup üzeri toprak ile düz dam şeklinde yapılmış. Konutun yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır.