İNCİRLİ KÖYÜ HASAN TOY-CEMİL TOY EVİ

X:41,568070 Y:37,724480 Z:541,82

Konut, Batman il merkezinin 43km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.35km doğusunda yer alan İncirli köyünde bulunmaktadır.

Kayalık zemin üzerine oturtulan taş duvarlı yapı, ahşap kirişlerle desteklenmiş toprak düz dam örtülüdür. Kuzey–güney yönünde dikdörtgen planlı yapı, iki katlı olarak düzenlenmiştir. Katlar arasındaki bağlantı taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır. Yapım malzemesi olarak kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır. Zemin katında yer alan eyvanın, kuzey ve güneyinde iki mekân yer almaktadır. Girişi batı yönünde bulunan eyvanın üst örtüsü beşik tonozludur. Kuzey mekânı ahır, güney mekânı ise samanlık olarak kullanılmaktadır. Yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kat dört mekândan oluşmaktadır. Mekânlara geçiş girişte yer alan kare planlı hol ile sağlanmaktadır. Mekânların dışa açılan cephelerinde derin nişli pencere açıklıkları ve eşya koymak için kullanılan kare formlu nişler yer almaktadır.