KASIMİYE KÖŞKLERİ

X:41,424530 Y:37,709317 Z:503,3

Hasankeyf ilçe merkezinin 1,5 km kadar doğusunda yer alan ve ilçe halkı tarafından “Kasımiye” olarak adlandırılan mevkide, 2005-2006 dönemlerinde Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, özgün mimari özellikleri ile Hasankeyf’teki sivil mimariye ait önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plân gösteren bu yapılar, ortada bir eyvan ve buna iki yanda eklenmiş dikdörtgen plânlı diğer mekânlarla birlikte kuzeyde bir avluya açılan karakteristik yapılardır. Odalardaki nişlerle, eyvan önünde konumlanan bir havuz ve farklı tiplerdeki bağlantıları her yapıda izlenmektedir.