KIRKAT KÖYÜ SÜLEYMAN AVCI EVİ

X:41,298080 Y:37,560685 Z:1.091,69

Konut, Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde bulunmaktadır. Kırkat köyü, Batman merkezin kuş uçumu 39.35km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin ise 8km batısında bulunmaktadır.

‘L’ plan özelliği gösteren konut 2 katlıdır (Resim 1) ve zemin kat ahır olarak kullanılmaktadır. Ahırın girişi eyvanlıdır ve eyvan beşik tonozludur. Zemin kat eyvanın batısında ve güneyinde olmak üzere 2 mekândan oluşmaktadır. İkinci kata eyvanın güneydoğusunda bulunan 12 sıra basamakla geçilir (Resim 2). (Resim 3).İkici kat bir hol ve üç odadan oluşmaktadır. Odalar dikdörtgen planlı holün batısında ve güneyinde bulunmaktadır. Batıda yer alan dikdörtgen plan özelliği gösterip doğu duvarında yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilmiş pencere açıklıkları bulunur. Odanın batı ve kuzeyinde yuvarlak kemerli nişler bulunup kuzeyindeki nişin üstünde damla motifine yer verilmiştir (Resim 4). Holün güneyindeki odalar dikdörtgen planlıdır ve oda içlerinde yuvarlak kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Bunların dışında kerpiçten yapılmış tahıl saklama deposuna da yer verilmiştir (Resim 5). Evin içi cas ile sıvanmıştır. Tonozlu olan evin üstü betonla düz dam şeklinde yapılmıştır. Yapıda kesme taş, moloz taş, düzgün kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır.