MEHMET SABRİ ÇELİK EVİ 1

X: 41,391864 Y: 38,374397 Z: 1261

Konut, Batman ili, Sason ilçesinin kuş uçuşu 5.50km kuzeybatısında yer alan Gürgenli köyünde bulunmaktadır.

Eğimli bir zemin üzerine yığma yapım tekniğinde oturtulan yapı, dikdörtgen planlı ve üç katlı olarak düzenlenmiştir. Yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve toprak harç kullanılan konutun üstü ahşap hatıllarla desteklenmiş toprak düz dam örtülüdür.

Yapının ahır olarak düzenlenen zemin katı iki mekândan oluşur. Batıdaki mekânın kuzeyinde yemlikler yer alırken, her iki mekânın güney cephesinde ise pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yapıda yaşam alanı olarak kullanılan ikinci ve üçüncü katlar aynı plan özelliğine sahiptir. Her iki kat, kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı ikişer odadan oluşmaktadır. Mekânların cephe duvarlarında dolap ve raf olarak kullanılan nişler ve dışa açılan pencere açıklıkları yer almaktadır.