PALAMUT KÖYÜ 1 NOLU KONUT EV SAHİBİ BİLİNMİYOR

X: 41,679200 Y: 37,708507 Z: 595,66

Palamut Köyü Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köy Hasankeyf merkezin kuş uçumu 23,33km doğusunda yer almaktadır. Konut, Palamut köyünün güneydoğusunda yer almaktadır.

Konut iki kattan oluşmaktadır. Girişi batıya bakan zemin kat, tek mekândan oluşmaktadır. Kuzey – güney uzantılı yapı, dikdörtgen planlıdır. Mekânın doğu duvarı 1.40m yüksekliğinde ana kaya düzeltilerek oluşturulmuş ve duvarın diğer kısmı kesme taş ile örülmüştür. Mekânın üst örtüsü beşik tonozludur. Mekânın kuzey ve güney duvarlarında birer adet kemerli pencere açıklığı yer alır. Bu açıklıklar daha sonraki dönemlerde düzensiz taşlarla kapatılmıştır. Mekânın batı duvarında 6 adet yuvarlak kemerli niş içine oturtulmuş pencere açıklıkları yer alır.