TAŞLICA MEZRASI ALİ BARAN EVİ

X: 41,507336 Y: 38,414616 Z: 1441

Konut, Batman ili, Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyünün Taşlıca mezrasında bulunmaktadır. Örenağıl köyü Sason İlçesinin kuş uçuşu 12.5km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Taşlıca mezrası, Örenağıl köyünün 0.6km güneybatısında yer almaktadır.

Eğimli bir zemin üzerine, yığma tekniğinde oturtulan yapı, iç avlu etrafında, “L” plan şemasında, iki katlı olarak düzenlenmiştir. Yapımında kırma taş, moloz taş, cas ve toprak harç kullanılan yapının üst örtüsü, ahşap kirişlerle desteklenmiş toprak düz damdır.

Yaşam alanı olarak kullanılan üst kat altı mekândan oluşmaktadır. İçi toprak harçla sıvanmış dikdörtgen planlı mekânlarda pencere açıklıkları bulunmaktadır. Zemin kat; ahır, samanlık ve ambar olarak kullanılan, aynı plan özelliğine sahip altı bölümden oluşur.