TOSUNPINAR KÖYÜ SEDAT TEKİN EVİ

X: 41,484954 Y: 38,216854 Z: 837,48

Konut, Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar (Aynras) köyünün Yukarı Mahallesinde bulunmaktadır. Tosunpınar köyü Kozluk ilçesinin 4km kuzeyinde bulunmaktadır.

Düzgün olamayan bir zemine oturtulan ev, 4 katlı olup dikdörtgen planlıdır. Yapıya giriş güneyde bulunan ahşap lentolu dikdörtgen formlu tek kanatlı kapıdan geçilir. Bu kapıdan 3. katın holüne geçilip bu holden ise 1.ve 2. kata inilir.

1.kat, bir hol ve bir odadan oluşur, bu hol kuzey, güney yönünde dikdörtgen planlıdır. Bu holün kuzey cephesinde pencere açıklığına yer verilmiştir. Holün batısındaki odanın ise, batı duvarında pencere açıklığına yer verilmiş olup bu kat eşya saklama (depo) amaçlı kullanılmaktadır.

2. kat, 1. kat ile aynı özelliklerini gösterip holün kuzeyinde ocak nişi doğu ve batısında ise mazgal pencerelere yer verilmiştir. Holün batısındaki odada ocak nişi ve pencere açıklıkları bulunur.

3. kat, dikdörtgen bir hol ve holün batısında bulunan odadan oluşur. Holün batı duvarında pencere açıklıkları, doğu duvarında ise eşya koymak için nişlere yer verilmiştir.

4. kata, 3. katın holünden 7 sıra basamakla geçilir. Bu kat 2 odadan oluşup, odaların kuzey duvarları tamamen yıkılmıştır. Doğudaki odada ocak nişine, batıdaki odanın kuzeyinde ise Kozluk evlerinin karakteristik özelliği olan oturma sekisine yer verilmiştir. Üst örtü hatıllı olup toprakla düz dam şeklinde yapılmış olan konutta yapım malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve toprak harç kullanılmıştır.