ULAŞ KÖYÜ AHMET ŞİMŞEK EVİ

X: 41,540653 Y: 37,582548 Z:1.293,09

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Ulaş köyünde bulunmaktadır. Ulaş köyü, Batman il merkezinin 64km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 18km doğusunda yer almaktadır.

İki katlı olarak inşa edilen yapının alt katı güneye doğru genişletilerek üst kat giriş kapısının önünde bir platform oluşturulmuştur. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü bir mekândan geçilen yapının alt katı doğu-batı uzantılı dikdörtgen planlı ve tonoz örtülüdür. Mekânın doğusu ana kayaya oturtulmuş, ortadan bir duvarla mekân iki bölüme ayrılmış ve batı kısımda dikdörtgen formlu iki pencere açıklığı yerleştirilmiştir.

Yapının üst katı doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı olup üst örtüsü yıkılmış vaziyettedir. Güney yönden dikdörtgen formlu bir kapı açıklığıyla girişin sağlandığı mekânın güney ve batı duvarlarında kare formlu büyük pencere açıklıkları mevcuttur. Mekânın kuzey duvarında ise biri yuvarlak kemerli olmak üzere üç adet niş yer almaktadır.

Yapım malzemesi olarak moloz taş ve yer yer beton harcı kullanılan yapı günümüzde kullanılmaz haldedir.