YAMANLAR KÖYÜ HEDİYE KIZAR EVİ

X: 41,459500 Y: 37,545809 Z: 1095

Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yamanlar köyü Batman merkezin kuş uçumu 49km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 7 km güneydoğusunda yer almaktadır.

Konut, yamanlar köyünün güneybatı yamacında, tepelik bir alan üzerinde yer alır. Giriş katı üzerine kademelendirilerek, iki katlı düzenlenen yapı, doğu - batı doğrultulu “L” plan şemasındadır. Yığma taş duvar üzerine oturtulan yapı, beşik tonozlu, toprak düz dam örtülüdür. Avlusuz olan bu evde avlu işlevini üst kattaki teras sağlamaktadır (Resim 1). (Resim 2)

Yapının kuzey ve batı yönünde zeminle aynı kodda, iki giriş kapısı bulunmaktadır. Zemin kat; kuzey - güney doğrultulu, dikdörtgen planlı iki mekândan oluşur. Ahır, depo ve hizmet birimlerinin yer aldığı zemin kattaki mekânlara sonraki dönemlerde ara duvarlar eklenerek mekân sayısı artırılmıştır.

İkinci katla bağlantı, kuzeyde yer alan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır. Asıl yaşam birimlerinin yer aldığı ikinci kat; iki mekân ve teras bölümünden oluşmaktadır. Mekanların duvarlarında niş ve pencere açıklıkları mevcuttur. (Resim 3) (Resim 4) Kareye yakın dikdörtgen planlı mekânlar beşik tonozlu toprak düz dam örtülüdür. Yapıda malzeme olarak moloz taş, kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır.