YAYLADÜZÜ KÖYÜ YUSUF TOPRAK EVİ

X: 41,135068 Y: 37,626112 Z: 975,023

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yayladüzü köyünde yer almaktadır. Yayladüzü köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 30km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 23km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Kayalık ve eğimli bir zeminde giriş katı üzerine teraslandırılarak oturtulan yapı “ T “ plan şemasında iki katlı olarak düzenlenmiştir. Yığma taş duvar üzerinde yükselen yapı, ahşap kirişlerle desteklenmiş, toprak düz dam örtülüdür. Yapının zemin kat mekânları beşik tonozlu, üst kat mekânları ise ahşap kirişlerle desteklenmiş, toprak düz dam örtülüdür. Katlar arasındaki bağlantı avluda yer alan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmıştır (Resim 1) (Resim 2)

İki bölümünden oluşan zemin katına giriş, güney cephesinde yer alan yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu, iki farklı kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Yaşam alanı olarak kullanılan oda ve ıslak hacimlerin (mutfak, tuvalet, banyo) yer aldığı zemin katın doğu ve kuzey bölümlerine geçiş yuvarlak kemerli, içe doğru derinleştirilmiş, tonozlu ana giriş kapısı ile sağlanmaktadır.

Giriş katı üzerine kademelendirilerek oturtulan ikinci katla bağlantı, zemin katın güneybatısında bulunan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır (Resim 3). Doğu – batı doğrultulu dikdörtgen planlı, tek mekan ve mekanın güney ve doğu cephelerinde “L” plan özelliği gösteren terasın yer aldığı ikinci kat asıl yaşam alanı olarak düzenlenmiştir (Resim 4). Büyük oranda tahrip olan konutun yapımında düzgün kesme taş, moloz taş, toprak ve cas harcı kullanılmıştır.