YEMİŞLİ KÖYÜ ÖMER ÖNAL EVİ

X : 41,685802 Y : 37,656657 Z : 882,782

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yemişli (Botıka) köyü merkezinde yer almaktadır. Yemişli köyü, Batman il merkezinin 87km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 40km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Ana kayaya oturtulan konut 2 kattan oluşmaktadır. Alt kat depolama alanı, üst kat ise yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Alt kat 2 mekândan oluşmaktadır. 1 nolu mekân doğu – batı uzantılı olup tonozlu bir üst örtüye sahiptir. Mekânın doğu duvarı ana kayadan oluşturulmuş diğer duvarlar ise düzgün ve düzensiz taşlardan örülmüştür. 2 nolu mekâna geçiş yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu bir kapıdan sağlanmaktadır. Kare formlu olan bu mekânın doğu, batı ve kuzey duvarları tamamen ana kayadan inşa edilmişken güney duvarı düzgün ve düzensiz kesme taşlardan inşa edilmiştir.

2. kata ulaşım ana kaya üzerine yapılmış bir platformla sağlanmaktadır. Üst kata giriş yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu bir giriş ile sağlanmaktadır. 2. Kat, 1 hol ve 2 odadan oluşmaktadır. Doğu-batı uzantılı olan yapı kerpiçten yapılmış depolama bölümleriyle yapı odalara ayrılmıştır. Kare planlı olan 1 nolu odanın doğu ve kuzey odaları ana kayanın düzeltilmesiyle oluşturulmuş, güney duvarı ise düzgün ve düzensiz taşlardan örülmüştür. Holün batısında yer alan 2. odaya geçiş depolama bölümlerinin ortasında yer alan dikdörtgen formlu ahşap bir kapı ile geçilmektedir. Kare planlı olan bu odanın duvarlarında farklı büyüklükte ve farklı kullanım amacıyla yapılmış niş ve pencere açıklıkları bulunmaktadır. Konutun iç kısmında yer yer cas sıvası yer yerde kerpiç sıva kullanılmıştır. Yapının üst örtüsü içten tonoz dıştan ise düz dam şeklinde inşa edilmiştir. Konutun yapımında düzgün ve düzensiz taşlar ile cas harcı kullanılmıştır.