HASANKEYF KÖPRÜSÜ

X: 41,410427 Y: 37,714677 Z:485

Hasankeyf ilçe merkezindeki köprünün üzerinde herhangi bir kitabe olmadığından kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Köprüdeki taşçı işaretleri ve ayakları üzerine yerleştirilen figürlerden hareketle, eserin Artuklular'a ait olabileceği genel olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Artuklu Köprüsü olarak da bilinmektedir.

Kemer açıklığı itibarıyla Ortaçağ'da yapılan köprülerinin en büyüğüdür. Ortadaki büyük kemeri taşıyan iki orta ayağın arasındaki açıklık 40.32 metredir. Ayakların dış kaplamaları bazalt, kemer yayları ve tempan duvarları kalker kesme taş ve tuğladan yapılmış, kaplama taşlar birbirine kurşunla kenetlenmiştir.

İki yana meyilli dik açılı köprülerin plan şemasını sergileyen eserin kalan izlerinden 6 kemer gözlü olduğu anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda, en büyük kemerinin orta kısmının ahşap olduğu ve açılıp kapanabildiği kaydedilmektedir. Köprü yalnızca geçiş elemanı olarak değil, kemer aralarındaki farklı biçim ve büyüklükteki odalarıyla, aynı zamanda geçici barınma mekânı (han) olarak da planlanmıştır. Köprüyü önemli kılan ikinci özelliği de orta ayakları üzerindeki figürlerdir. Kısmen tahrip olan ayakta betimlenmiş bu figürler, Ortaasya Uygur resim geleneğini sürdürmekte ve Selçuklu Çağı hükümdar sembolü olan duruşları sergilemektedir.

Eyyûbiler Dönemi’nde 1349 tarihinde köprü, Melik Adil tarafından onarılmıştır. Ayrıca XV.yüzyılın sonlarında Akkoyunlular zamanında da onarım  gördüğü tarihî kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ne zaman yıkıldığı ise  bilinmemektedir.