PEPIRA KÖPRÜSÜ

X: 41,153054 Y: 37,988729 Z: 409,4

Pepıra Köprüsü, Batman merkezin kuş uçuşu 10.40km kuzeyinde bulunan Bıçakçı köyünün yaklaşık 650m kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

15 adet köprü ayağı kalıntısı yüzeyden görünmekte olup, yöre halkı tarafından söz konusu yapının 32 ayaklı bir köprü olduğu söylenmektedir. Köprünün adı "Pepıra" olarak bilinmekte olup, Batman ili, Hasankeyf ilçesinde bulunan, Hasankeyf (Artuklu) Köprüsü’ne benzerlik göstermektedir. Pepıra Köprüsü kalker düzgün taştan, iç kısımları ise moloz taş doldurularak yapılmıştır. Köprünün ayakları, mansap tarafı yuvarlak olup, menba tarafı ise selyaran şeklinde yapılmıştır. Köprüdeki ayakların bazıları, (su yatağı içerisinde olanlar) belirgin haldedir. Diğer ayaklar ise suyun taşıyıp biriktirdiği alüvyon ve toprak altında kaldığından belirgin değildir ve taş kalıntısı şeklinde görülmektedir. Köprünün ayak kalıntıları göz önüne alındığında, akarsu yatağının günümüze göre daha geniş olduğu ve köprünün büyük ihtimalle oldukça uzun tutulmuş, çok gözlü, yolu düz köprüler grubuna girdiği düşünülmektedir.