ŞEYTAN KÖPRÜSÜ

X:41,338965 Y:38,464015 Z:952,3

Şeytan Köprüsü, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerisinde kalan Koçkaya (Heşter) köyünün Tatlıca (Xılobit) mezrasının kuzeyinde bulunmaktadır. Koçkaya köyü, Batman il merkezinin 75km kuzeyinde, Sason ilçe merkezinin ise 35km kuzeybatısında yer almaktadır.

Köprü, Batman ili Sason ilçesi ile Diyarbakır ili Kulp ilçesinin doğal sınırını çizen Sarıçoban Çayı üzerinde kuzey-güney yönlü inşa edilmiştir. Ayakları ana kaya üzerine oturtulan köprüden günümüze çok az kalıntısı ulaşmıştır ve sonradan yapılan onarımlarla köprünün orijinalliği bozulmuştur. Köprüye ait kalıntılardan yola çıkarak köprünün yapımında moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Ancak günümüzde köprü, modern işçilikle onarılmış olup halen kullanım görmektedir. Köprünün hemen güneyindeki kayalık alanda tahribat sonucu işlevini yitirmiş 4 adet sarnıç tespit edilmiştir.