SİNAN (ZİLEK) KÖPRÜSÜ

X : 40.995765 Y : 37.829463 Z : 517

Sinan (Zilek) Köprüsü, Batman il merkezine bağlı Soğuksu (Zorava) köyünün 2.4km güneybatısında bulunmaktadır.

Köprü, Devlet Demir Yolları tarafından 1939-1944 yılları arasında inşa edildiği bilinmektedir. Zilek Köprüsü, Batman Çayı üzerinde Batman ili ile Diyarbakır illeri arasında tren yolu köprüsü olarak kullanılmaktadır. Köprü, doğu-batı doğrultulu, on gözlü, yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprünün ayaklarını akıntıda korumak amacıyla, köprü ayağından bağımsız olarak yapılan sekizgen biçiminde sel yaranlar yer almaktadır. Köprü sonraki dönemlerde çeşitli onarımlar görmüştür.